Ørjan Matre:``…yet from those flames no light``, for harpe og orkester (urframførelse)

Torsdag 3. desember

Opptak fra konserten HARMONIENS BESKRIVELSER i Grieghallen torsdag 3. desember 2015.

Under overskriften Harmoniens beskrivelser presenterte Bergen Filharmoniske Orkester tre selvstendige komposisjoner av de tre komponistene Knut Vaage, Ørjan Matre og Ketil Hvoslef. Alle er sprunget ut fra tanker rundt Musikkselskapet Harmoniens 250 års jubileum. Ketil Hvoslef, Ørjan Matre og Knut Vaage har mer til felles. Alle er fra Bergen og har i forskjellige tidsperioder fått orkesterverk urframført av jubilanten, som de har fått tette bånd til. I tillegg ble fellesskapet uttrykt på konserten ved at de tre komposisjonene ble spilt  i ett, bare avbrutt av to lydcollager som Thorolf Thuestad og Knut Vaage i samråd med sine kolleger satte sammen for å skape flyt i denne helt spesielle markeringen av jubileet. Disse avsnittene inneholdt henvisninger til bergensforfatteren Erlend O. Nødtvedts tekst «Harmoniens beskrivelse». Konserten og komposisjonene var en del av orkesterets store bestillingsprogram OPUS 250. Repertoarmessig fornyelse var en viktig del av jubileet, og knapt nok tidligere i norsk musikkliv har en så omfattende liste av bestillingsverk blitt lansert. En unik blanding av norske og internasjonale sambestillinger; 15 verk av norske komponister og 8 verk av utenlandske komponister er bestilt av orkesteret.

Harpen ble i 1765 valgt som emblem for det nystiftede musikalske selskap i Bergen. Det falt derfor naturlig for Ørjan Matre å skrive en komposisjon med dette instrumentet i solopartiet til 250-års jubileet. Han tok utgangspunkt i harpens mytiske status, og det ensatsige verket « …. yet from those flames no light» henter sin tittel fra åpningen av John Miltons episke dikt «Paradise Lost» fra 1667.