Ketil Hvoslef: Jubeljahr (1765) mit dem Haydnsignal (urframførelse)

Torsdag 3. desember

Opptak fra konserten HARMONIENS BESKRIVELSER i Grieghallen torsdag 3. desember 2015.

Under overskriften Harmoniens beskrivelser presenterte Bergen Filharmoniske Orkester tre selvstendige komposisjoner av de tre komponistene Knut Vaage, Ørjan Matre og Ketil Hvoslef. Alle er sprunget ut fra tanker rundt Musikkselskapet Harmoniens 250 års jubileum. Ketil Hvoslef, Ørjan Matre og Knut Vaage har mer til felles. Alle er fra Bergen og har i forskjellige tidsperioder fått orkesterverk urframført av jubilanten, som de har fått tette bånd til. I tillegg ble fellesskapet uttrykt på konserten ved at de tre komposisjonene ble spilt i ett, bare avbrutt av to lydcollager som Thorolf Thuestad og Knut Vaage i samråd med sine kolleger satte sammen for å skape flyt i denne helt spesielle markeringen av jubileet. Disse avsnittene inneholdt henvisninger til bergensforfatteren Erlend O. Nødtvedts tekst «Harmoniens beskrivelse». Konserten og komposisjonene var en del av orkesterets store bestillingsprogram OPUS 250. Repertoarmessig fornyelse var en viktig del av jubileet, og knapt nok tidligere i norsk musikkliv har en så omfattende liste av bestillingsverk blitt lansert. En unik blanding av norske og internasjonale sambestillinger; 15 verk av norske komponister og 8 verk av utenlandske komponister er bestilt av orkesteret. 

«Det ser ut til at Haydn ønsker å delta i feiringen av Bergen Filharmoniske Orkester», bemerker Ketil Hvoslef, og viser til divertimentoet «Der Geburtstag», som han anvendte i orkesterverket «Il Compleanno» fra 1985, og til ovennevnte symfoni fra selve stiftelsesåret. «Disse Haydn-verk har jeg vært freidig nok til å bruke i mine verk knyttet til BFO-jubileer, og det er på ingen måte tilfeldig», skriver han og understreker det tankevekkende i at man i Bergen hadde et ensemble som spilte samtidsmusikk mens komponistene fremdeles var i live. Til årets jubileum har han tatt for seg symfoniens hornsignal og latt det farge og påvirke sine egne musikalske bevegelser: «Forhåpentligvis vil signalet hjelpe lytteren til å finne nødvendige ledetråder i min hyllest til Bergen Filharmoniske Orkester – og til Haydn!», Ketil Hvoslef