DUK2016: Ragnhild Kyvik Bauge

Torsdag 31. mars

Opptak fra De Unges Konsert i Grieghallen torsdag 31. mars 2016.

Igor Stravinsky Konsert for fiolin og orkester.
1. Sats: Toccata, 2. Sats: Capriccio

Ragnhild Kyvik Bauge (f.1995) begynte å spille fiolin i Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester da hun var seks år. Som ti-åring ble hun tatt opp på Unge Talenter-programmet på Barratt Dues Musikkinstitutt. I disse årene har hun hatt John Westbye, Sigyn Fossnes og Eileen Siegel som lærere. Ragnhild går nå på 2. års utøvende bachelorstudium ved Norges Musikkhøgskole, der hun studerer med professor Peter Herresthal. Hun har deltatt på en rekke kurs og mesterklasser i Norge og i utlandet, og har vært 1. prisvinner i Ungdommens Musikkmesterskap. Hun var solist ved Stortingets jubileumskonsert for kvinners stemmerett i 2013, og hun spiller jevnlig i det prisvinnende kammerorkesteret Ensemble Allegria. Ragnhild spiller på en Dominico Montagnana (1735) utlånt av Anders Sveaas’ Almennyttige Fond. De Unges Konsert støttes av Kavlifondet