Ketil Hvoslef: Il Compleanno (Fødselsdagen)

Mandag 1. januar

Opptak fra konsert i Grieghallen torsdag 8. oktober 2015

Hvoslefs stykke, av ham selv kalt en hyldningskomposisjon til Musikselskabet Harmonien, ble komponert til orkesterets 220 års jubileum i 1985. Hvoslef tar utgangspunkt i et divertimento for fløyte, obo, to fioliner, cello og kontrabass, Joseph Haydn skrev for ca 250 år siden. 

 

Opptaket er gjort av NRK og publiseres her med deres tillatelse.