Joseph Haydn: Konsert for cello og orkester nr. 1, C-dur

Torsdag 8. oktober

Opptak fra orkesterets 250 års jubileumsgalla torsdag 8. oktober 2015

Haydns cellokonsert ble trolig skrevet i perioden 1761-1765 og er således like gammel som Bergen Filharmoniske orkester. Konserten var ukjent i nesten to hundre år og ble i 1961 funnet i en notesamling på et slott i Böhmen. Komposisjonen ble betegnet som «vår tids største Haydn-oppdagelse og ubetinget et av denne periodens beste verk».

Opptaket er gjort av NRK og vi er takknemlig for at NRK har gitt oss tillatelse til å publisere det i vårt digitale konserthus.