Richard Strauss - Don Quixote

Fredag 4. september

Opptak fra Grieghallen fredag 4. september 2015

Don Quixote, fantastiske variasjoner over et tema av ridderlig karakter (som hele tittelen lyder) er et tonedikt for bratsj, cello og stort orkester. Som tittelen sier er det basert på Miguel de Cervantes tidløse roman Don Quixote de la Mancha. Helten selv, Don Quixote, spilles av cellisten, mens hans tjener, Sancho Panza, spilles av bratsjen og andre instrumenter. Musikken beskriver flere av romanens muntre episoder, som møtet med vindmøllene, Don Quixotes uoppnåelige kjærlighet, Dulcinea, og ikke minst møtet med den store keiseren Alifanfaron, i virkeligheten en flokk med sauer. To av orkesterets egne musikere er solister; Ilze Klava, bratsj, og Konstantin Pfiz, cello.