Edvard Grieg: Symfoni, c-moll

Torsdag 12. februar

Bergen Filharmoniske Orkester fremførte Griegs Symfoni i c-moll for første gang i januar 1865, nesten nøyaktig 150 år siden. Orkesteret hadde siden verket på repertoaret flere ganger, men ikke etter 1867, da komponisten selv skrev «må aldrig oppføres» på partituret.

Det skulle bli 1981 før orkesteret igjen spilte symfonien, da det med Karsten Andersen både «uroppførte» og spilte verket inn på plate for Decca. Nettopp Karsten Andersen og orkesterets innspillinger av norsk musikk; Svendsen, Halvorsen og Grieg, var en viktig inspirasjonskilde for Neeme Järvi som nå, sammen med det samme orkesteret, gir oss vår tids nytolkninger av denne musikken.