Peter Tsjaikovskij:
Symfoni nr. 5

Torsdag 15. januar

Tsjaikovskijs romantiske femte symfoni er en av Littons spesialiteter.

På samme måte som hans fjerde symfoni, bruker Tsjaikovskijs femte et hovedtema som gjentas. Symfonien har tonesatt flere filmer. Annie's Song av John Denver er delvis basert på blåsertemaet i andre sats.

Opptak fra konsert torsdag 15. januar